Duyurular

Etkinlikler

Misyon

Sosyolojinin temel epistemolojik ve metodolojik yaklaşımlarından faydalanan; sosyal problemleri, toplumsal yapıların ve ilişkilerin işleyiş biçimlerini, yerel ve küresel sosyoekonomik, ekolojik ve teknolojik değişim ve dönüşüm süreçlerini, multidisipliner bir ilişkisellik içerisinde, çok yönlü, bütüncül ve eleştirel bir yaklaşımla analiz edebilen; etik değerleri önemseyen, bilimsel, toplumsal ve ekolojik sorumluluk bilinciyle hareket eden bireyler yetiştirmek.

Vizyon

Mevcut sosyoekonomik, kültürel ve ekolojik problemlerin çözümü için yaratıcı ve özgün fikirler üretebilen, araştırma projeleri ve politika önerileri geliştirebilen, nitelikli eğitim sunan bir bölüm olmak. Temel Değerler • Adalet, hakkaniyet, katılımcılık ve özgünlük • Bilimsel ve etik değerlere bağlılık • Toplumsal ve ekolojik sorumluluk • Akılcı, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi önemsemek

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü 07058 Kampüs/Antalya
Tel: +90 242 310 6182
Tel: