Yönetim

Sosyoloji Bölümü

 
   
 

Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK
Bölüm Başkanı
suatkolukirik@akdeniz.edu.tr
+90 242 227 4400 (3337)
 
     


Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Veli KÖKTÜRK
Bölüm Başkan Yardımcısı
gkokturk@akdeniz.edu.tr
+90 242 310 6151
 

Doç. Dr. Hasan Hüseyin AYGÜL
Bölüm Başkan Yardımcısı
hasanhuseyinaygul@akdeniz.edu.tr
+90 242 310 3296

Misyon

Evrensel ve yerel değerlerin ışığında bilimsel üretimi, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ve insani değerlerle harmanlayarak, kurumsal sorumluluk ve paydaşlarımızın gereksinimleri çerçevesinde kullanılabilir çıktılara dönüştürmektir.

Vizyon

Değer oluşturan ve toplumsal katkı sağlayan akademik çalışmalar ile ulusal ve uluslararası alanda önde gelen bölümlerden biri olmak ve uluslararası standartlarda eğitim sunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü 07058 Kampüs/Antalya
Tel:
Tel: +90 242 227 4400 (3206)