Bölüm Hakkında

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

GENEL BİLGİLER


Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 3 Mart 1998 tarih ve 3996 sayılı kararı ile kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2001-2002 eğitim öğretim yılında alan bölümümüz, toplumsal yapı ve toplumsal sorunlar konusunda ve çağdaş üniversite düzeyinde sosyolojik bilgilere sahip insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Küresel standartlarda hazırlanmış ders programlarımız ve deneyimli öğretim kadromuz ile öğrencilerimize sosyolojiyle ilgili temel bilgileri kazandırmak ve öğrencilerimizin bu bilgileri gerçek yaşamda uygulayabilmelerini sağlamak, analitik yeteneklerini geliştirmek ve zengin becerilerle donatılmış mezunlar olmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizin yerel ve evrensel değerlere sahip, bağımsız düşünebilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, yenilikçi, uluslararası alanda söz sahibi, üretken, sorumluluk sahibi bireyler olması ve toplumsal gereksinimlerine yanıt verebilecek projeler ve araştırmalar gerçekleştirmesi beklenmektedir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetine devam eden bölümümüz mezunları, teorik ve pratik bilgiye sahip olarak çok çeşitli alanlarda, kamu ve özel sektörde çalışma ve iş bulma imkanına sahiptir.


Misyon

Evrensel ve yerel değerlerin ışığında bilimsel üretimi, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ve insani değerlerle harmanlayarak, kurumsal sorumluluk ve paydaşlarımızın gereksinimleri çerçevesinde kullanılabilir çıktılara dönüştürmektir.


Vizyon

Değer oluşturan ve toplumsal katkı sağlayan akademik çalışmalar ile ulusal ve uluslararası alanda önde gelen bölümlerden biri olmak ve uluslararası standartlarda eğitim sunmaktır.


Temel Değerlerimiz

Adalet, Hoşgörü, Birlik, Güven, Katılımcılık, Girişimcilik, Yenilikçilik, Şeffaf Yönetim, Mesleki ve Toplumsal Değerlere Bağlılık.


Misyon

Evrensel ve yerel değerlerin ışığında bilimsel üretimi, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ve insani değerlerle harmanlayarak, kurumsal sorumluluk ve paydaşlarımızın gereksinimleri çerçevesinde kullanılabilir çıktılara dönüştürmektir.

Vizyon

Değer oluşturan ve toplumsal katkı sağlayan akademik çalışmalar ile ulusal ve uluslararası alanda önde gelen bölümlerden biri olmak ve uluslararası standartlarda eğitim sunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü 07058 Kampüs/Antalya
Tel:
Tel: +90 242 227 4400 (3206)