Akademik Kadro

ÖĞRETİM ÜYELERİ


Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD
Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK
Anabilim Dalı Başkanı
suatkolukirik@akdeniz.edu.tr
+90 242 227 4400 (3337)


Doç. Dr. Elife KART
elifekart@akdeniz.edu.tr
+90 242 310 6146
Dr. Öğr. Üyesi Özge ZEYBEKOĞLU AKBAŞ
ozgezeybekoglu@akdeniz.edu.tr
+90 242 310 6156


Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Veli KÖKTÜRK
gkokturk@akdeniz.edu.tr
+90 242 310 6151

Kurumlar Sosyolojisi ABD
Prof. Dr. Sevinç GÜÇLÜ
Anabilim Dalı Başkanı
sguclu@akdeniz.edu.tr
+90 242 310 6155
 

Doç. Dr. Hasan Hüseyin AYGÜL
hasanhuseyinaygul@akdeniz.edu.tr
+90 242 310 3296
     
     

Uygulamalı Sosyoloji ABD
Prof. Dr. Nurşen ADAK
Anabilim Dalı Başkanı
nadak@akdeniz.edu.tr
+90 242 310 6153  
 

Prof. Dr. Gönül DEMEZ
gonuldemez@akdeniz.edu.tr
+90 242 310 6152
     
 

Doç. Dr. Özden ÖZBAY
ozdenozbay@akdeniz.edu.tr
+90 242 310 —-
   

Toplumsal Yapı ve Değişme ABDDr. Öğr. Üyesi Aylin ÇİÇEKLİ
Anabilim Dalı Başkanı
aylincicekli@akdeniz.edu.tr
 

Prof. Dr. Esma DURUGÖNÜL
(18.09.2020 Emekli Öğretim Üyemiz)
durugonul@akdeniz.edu.tr
+90 242 310 6154
     
     

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
Arş. Gör. Elif GÜN
elifgun@akdeniz.edu.tr
+90 242 227 4400 (3267)  


Arş. Gör. Birtan BOZLU
birtanbozlu@akdeniz.edu.tr
+90 242 227 4400 (3265)


Arş. Gör. Merve Suzan ILIK BİLBEN
mervesuzanilik@akdeniz.edu.tr
+90 242 227 4400 (3319)
     
     

Misyon

Evrensel ve yerel değerlerin ışığında bilimsel üretimi, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ve insani değerlerle harmanlayarak, kurumsal sorumluluk ve paydaşlarımızın gereksinimleri çerçevesinde kullanılabilir çıktılara dönüştürmektir.

Vizyon

Değer oluşturan ve toplumsal katkı sağlayan akademik çalışmalar ile ulusal ve uluslararası alanda önde gelen bölümlerden biri olmak ve uluslararası standartlarda eğitim sunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü 07058 Kampüs/Antalya
Tel:
Tel: +90 242 227 4400 (3206)